ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Поводом деманта Министарства одбране Војни синдикат Србије указује да је и раније због погрешне интерпретације закона од стране Министарства одбране долазило до плаћања беспотребних  судских трошкова. Подсетимо да је Сектор за буџет и финансије својим актом из 2015. године обавестио војне поште да не доносе решења о праву на солидарну помоћ за рођење детета по основу колективног уговора за државне органе тврдећи да се исти не примењује на професионалне припаднике војске. Након бројних судских процеса поменуту накнаду су признали уз плаћање судских трошкова чиме су значајно оштетили ионако рестриктиван буџет.

У свом деманту Министарство одбране није поменуло суштину нашег обраћања, а то је да државни секретар није надлежан да мења Правилник о платама и професионалних припадника војске нити да га ставља ван снаге. Исто се једино може извести изменама и допунама Правилника.

Обзиром да није реално очекивати да ће Министарство обране признати кардиналне пропусте у свом раду, Војни синдикат Србије се обратио премијерки у нади да ће на наш допис одговорити она и њене стручне службе а не они који управо крше прописе на које указујемо.

Имајући у виду да је министар одбране  предходно био министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања надали смо се да ће се залагати за поштовање прописа, али гледајући његов однос према правима запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, одлив кадра који је тај однос проузроковао као и однос према репрезентативном синдикату изводи се закључак да министар савесно и одговорно извршава своју мисију уништења Војске Србије.

Војни синдикат Србије ће свим оштећеним члановима пружити сву правну помоћ у остваривању легитимних права а од надлежних тражити да одговорна лица из Министарства одбране која крше прописе наносећи штету буџету Републике Србије исту надокнаде.