ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Део чланова Војног синдиката Србије, обратио нам се за помоћ, наводећи да су им захтеви за признавање права на солидарну помоћ због рођења детета по одредбама Посебног колективног уговора за државне органе одбачени због застарелости.

Позивамо све чланове Војног синдиката Србије, чији су захтеви за признавање права на солидарну помоћ за рођења детета по одредбама Посебног колективног уговора за државне органе одбачени због застарелости потраживања, да се Војном синдикату Србије обрате ради покретања поступака за признавање овог права пред надлежним судовима.

Наиме дана 22.12.2015. године, Секретаријат Министарства одбране Републике Србије својим актом бр. 2829-1 дао је објашњење да припадници Војске Србије немају право на солидарну помоћ за рођење детета по одредбама Посебног колективног уговора за државне органе јер су накнаде професионалних припадника Војске Србије уређена посебним прописом односно Правилником о накнади путних и других трошкова и другим примањима у Војсци Србије.

 

Са наведеним актом, а у оквиру информисања која се организују у јединицама, масовно су упознати професионални припадници Војске Србије, који услед оваквог објашњења нису благовремено поднели захтеве за остваривање права на солидарну помоћ због рођења детета. Слободно се сме рећи да су оваквим поступањем доведени у заблуду у погледу својих права. Наведени аргумент биће коришћен на суду када се покрену поступци против решења којим су захтеви одбачени због застарелости потраживања.

Војни синдикат Србије од Министра одбране Републике Србије, тражиће да против надлежних лица Секретаријата Министарства одбране Републике Србије који су сачинили објашњење бр. 2829-1 од дана 22.12.2015. године, покрене поступак за накнаду штете, јер је њиховоим поступањем нанета огромна материјална штета услед исплате судских трошкова припадницима Војске Србије, када су њихове тужбе у поступцима за солидарну помоћ због рођења детета по одредбама Посебног колективног уговора за државне органе усвојене.