ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Како је изјавио помоћник градоначелника Београда Андреја Младеновић, запослени у београдским јавним предузећима добили су једнократну солидарну помоћ од 41.800 динара. То је нешто што запослени у Војсци Србије никада неће добити. А зашто је то тако? Из само једног разлога: министар одбране одбија да поштује закон и отпочне преговоре за закључење посебног колективног уговора за запослене у Војсци Србије.

Наведена сума исплаћена је по основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности који је ступио на снагу 30. августа 2018.године. Нема шта. Све је регулано и у складу са законом. Али чему дискриминација запослених у Војсци Србије ускраћивањем права на закључење управо тог колективног уговора који омогућава већи обим права од права гарантованих законом а представља договор послодавца и представника запослених, а омогућава бољи социјално-економски и радно-правни статус запослених.

Да све ово буде још горе осим не поштовања Устава и закона Републике Србије у делу права на закључење посебног колективног уговора, не поштују се ни сам Устав као ни закони.

Запосленима у Војсци Србије не исплаћују се топли оброк и регрес који су предвиђени изменама и допунама Закона о Војсци Србије из маја ове године, не исплаћују се пуни износи новогодишњих честитки  по посебном колективном уговору за државне органе који Закон о Војсци Србије експлицитно признаје, као и солидарне помоћи за рођење детета, не исплаћују се субвенције за стамбене кредите иако исте гарантују правилници, касни се са исплатама зарада запосленим по уговору о повременим и привременим пословима на ВМА...

Да ли је овде циљ омаловажавање запослених у Војсци Србије од стране министра одбране ради сада већ очигледног планског смањења бројног стања и урушавања оперативних способности Војске Србије, а са друге пример позитивног односа према запосленима у јавним службама.

Овим путем још једном позивамо министра одбране да се врати на прави колосек, почне да поштује законе и отпочне  преговоре за закључење посебног колективног уговора за запослене у Војсци Србије.