ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 14.09.2018. године, Војни синдикат Србије, објавио је Саопштење, којим позива чланове Војног синдиката Србије, да се јаве председницима синдикалних група, како би они, са циљем покретања парница,Правној служби Војног синдиката Србије доставили спискове чланова којима је Рачуноводствени Центар Министарства одбране РС, поступку извршења правоснажних решења о признавању права на солидарну помоћ због рођења детета по одредбама Посебног колективног уговора,  одбио је да изврши оваква решења.

Како Војни синдикат Србије сазнаје, након објављивања овог Саопштења у јавности, Рачуноводствени Центар Министарства одбране РС, почео је са да извршава првостепена решења, и то исплатом солидарне помоћи по одредбама Посебног колективног уговора, а након спроведеног поступка  оцене законитости рачуноводствених исправа према одредбама Правилника о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Све што је потребно је да првостепени управни органи у Министарству одбране и Војсци Србије, којима су од стране Рачуноводственог центра Министарства одбране РС, враћена као неисправна решења о признавању права на солидарну помоћ због рођења детета по одредбама Посебног колективног уговора за државне органе, иста што хитније доставе Рачуноводственом центру Министраства одбране РС, са напоменом да остају при донетим решењима.

Војни синдикат Србије се још једном изборио за остваривање права својих чланова  и показао да је најјача снага у одбрани интереса запослених у Министарству одбране и Војсци Србије.