ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Из извора блиског руководству Министарства одбране, сазнајемо да је покренут поступак усклађивања зарада припадника Војске Србије са законским минимумом по коме основица за обрачун плата у војсци не може бити нижа од 75% републичког просека. Подсећамо да је ово био један од више пута поновљених захтева Војног синдиката Србије и један од разлога за протесте које смо организовали током прошле године. Како сазнајемо, линијом командовања ће на потчињене бити спуштена информација у којој се наводи да ће плата професионалног војника након овог повећања износити 55.000 динара, све у циљу спречавања одлива кадра.

У случају да је ово истина плате запослених би први пут од априла 2000.године достигле законом гарантовани минимум. Да подсетимо од 2000.-2008.године минимум зараде у Војсци Србије био је 3-5 просечних плата у привреди, да би се променом Закона о Војсци исти спустио на 75% просечне зараде у Републици Србији. Почетком примене новог закона никада није испоштован минимум, који је најближи гарантованој заради износио 71% у јануару 2008.године, а да би у међувремену пао чак и на 54% од просечне зараде.

Из наведеног такође по први пут видимо да је озваничен проблем одлива кадра на који Војни синдикат Србије указује још од 2015.године.

Овом приликом можемо одати признање Влади Републике Србије на предузимању мера на очувању Војске Србије, док са друге стране у случају не испуњавања овог „обећања“ до краја календарске године, можемо констатовати да се ради о још једноj манипулацији над запослениима у Војсци Србије и целокупној јавности.

Како ствари стоје, по овом примеру као и бројним другим, од повећања старосне границе за службу професионалних војника, уграђивања у закон одредби о регресу и топлом оброку, укидању правилника о платама из 2016. итд очигледно је да се предлози и иницијативе Војног синдиката Србије показују као више него оправдане и преко потребне за очување пре свега људских, а тако и материјалних ресурса наше Војске. Остаје још да отпочнемо преговоре за закључење посебног колективног уговора за запослене у делатности одбране и да тако крунишемо унапређење радног, социјалног и материјалног положаја свих запослених у Војсци Србије.