ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Војни синдикат Србије је дана 04.06.2018.године упутио захтев народним посланицима, Одбору за одбрану и унутрашње послове Народне Скупштине и заштитнику грађана у коме захтева хитно успостављање законитости, отклањања последица нарушене оперативне способности у Војсци Србије и преиспитивања одговорности надлежних појединаца и органа у Министарству одбране и Војсци Србије, због нерешеног статуса начелника Генералштаба Војске Србије.

Имајући у виду чињеницу да је дана 22. маја 2018. године, генералу Љубиши Диковићу, по сили закона, престала служба у Војсци Србије, као и чињеницу да је формацијско место заменика начелника Генералштаба већ дуже време упражњено, те да је Председник Републике у медијима изјавио да Војном кабинету Председника Републике и њему није стигао никакав предлог за решавање статуса генерала Љубише Диковића и да није знао да он треба да иде у пензију, неспорно закључујемо да са даном 22.05.2018. године, Војска Србије нема начелника Генералштаба нити његовог заменика што је за јавност и нас припаднике Војске Србије у тренутној геополитичкој ситуацији више него забрињавајуће. Ово све због чињенице да у овом тренутку Војском Србије, стручно и штабно нико легално не командује.

Поред свега, забрињавајуће је и то да генерал Љубиша Диковић, незаконито и неосновано и даље врши функцију начелника Генералштаба, иако му је радни однос престао по сили закона са даном 22.05.2018. године. Из оваквог чињеничног стања призлази и то да су сва наређења и друга акта која он доноси незаконита, а тако је и са његовом одговорношћу.