ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Министарство одбране, као и Влада Републике Србије уважили су део иницијативе Војног синдиката Србије, којом су предложене измене и допуне Закона о Војсци Србије. Предлози из иницијативе разматрани су на састанцима са представницима Министарства одбране, као и на јавној расправи, да би коначно нашли своје место и у нацрту Закона о изменама и допунама Закона о Војсци који је ушао у скупштинску процедуру и коначно разматран 24. априла 2018. године.

Од уважених предлога Војног синдиката Србије као најзначајнине истичемо продужење старосне доби до које војници могу остати у служби а која је са 40 година сада повећана на 53 године живота. Сада нам остаје да предложимо измене одредаба Закона о ПИО које прописују право на старосну пензију, а које се сада само односе на старешински кадар. Поред ове, значајна је и измена одредби Закона о Војсци Србије које прописују право запосленима на накнаду за регрес и исхрану у току рада, а коју припадници Војске Србије до сад нису остваривали.

Ово је мали али значајан помак у социјалном дијалогу између репрезентативног Војног синдиката Србије и Министарства одбране као представника послодавца. Репрезентативни Војни синдикат Србије увек ће поздравити потезе који су од значаја за бољи положај припадника војске које заступамо.

Комплетан садржај иницијативе Војног синдиката Србије можете видети у прилогу

Иницијатива ВСС за измене и допуне Закона о ВС