ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Један од бројих задатака сваког синдиката је побољшање стандарда чланова кроз обезбеђење повољности у куповини робе и услуга путем синдикалне продаје, као и продаје путем административних забрана.

Војни синдикат Србије је по овом питању један од водећих синдиката у Републици Србији уопште. Наведеном је поред масовности чланства, покривености готово целе територије Републике Србије, без сумње допринело и ангажовање представника Војног синдикат Србије, као и чланства.

О продајним местима на којима су обезбеђене погодности за чланове Војног синдиката Србије, као и о продајним местима где се може вршити куповина робе и услуга путем аминистративне забране чланови се могу информисати у матичним синдикалним групама, путем андроид апликације „Војни синдикат Србије“ коју можете преузети на PlayStore, као и путем званичног интернет сајта Војног синдиката Србије кроз филтер форму на насловној страници.

Услед великог броја продајних места знатног броја фирми са којима су склопљени уговори о сарадњи нисмо у могућности да једним прегледом покријемо комплетну понуду. Овом приликом упознаћемо Вас са делом уговора који су склопљени у 2017.години.

Позивамо чланове Војног синдиката Србије да и сами узму учешће у проширењу понуде, предлагањем фирми са којима би било потребно склопити уговоре о пословној сарадњи. У овом циљу можете контактирати представнике матичних синдикалних група, као и координатора за уговоре на број телефона 066/271-189.