ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Другог дана радног састанка који се одржава на позив државног секретара у Министарству одбране господина Александра Живковића настављен је рад на усаглашавању текста нацрта предлога Закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије.

На страни послодавца састанку су присуствовали секретар секретаријата Министарства одбране господин Зоран Лазић и представници Министарства одбране и генералштаба Војске Србије.

Од представника синдиката поред представника репрезентативног Војног синдиката Србије, састанку су присуствовали и представници осталих синдиката који делују у систему одбране, Синдикат Независност Војска Србије, АСНС Синдикат Војске Србије и Синдикат одбране Србије.

Настављено је са разматрањем свих појединачних чланова важећег Закона о Војсци Србије, при чему се стигло до члана 110. Закона о Војсци Србије.

Војни синдикат Србије не одустаје од става да се у члану 9. и члану 44. унесу измене којима би се омогућило да професионални војници имају статус запослених на неодређено време.

Нисмо успели да се усагласимо са представницима послодавца око предложених измена везаних за утврђивање висине основице за обрачун плате професионалних војних лица.

Војни синдикат Србије је инсистирао и категорично заступао став и мишљење да је потребно утврдити доњу границу испод које Влада Републике Србије неће моћи смањивати основицу по основу недостатка буџетских средстава.

Анализа Војног синдиката Србије доказала је да основица за обрачун плате тренутно износи далеко испод законског минимума од 75%, те је потребно ограничити да иста не сме бити нижа ни у ком случају од 65% просечне зараде у привреди Републике Србије, за месец у којем се одређује износ основице.

Питање приправности биће решавано изменама правилника, а након извршене детаљне анализе послова који се извршавају у приправности односно на кућним дежурствима.

Усаглашен је и прихваћен предлог Војног синдиката Србије по питању остваривања скраћеног радног времена због услова рада штетних по здравље. Изменом закона скраћено радно време биће регулисано на основу налаза медицине рада Управе за војно здравство, а не као што је то до сада било по слободној процени команданта.


Радни састанак се наставља дана 19.10.2017.године.