ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

На позив државног секретара у Министарству одбране господина Александра Живковића дана 16.10.2017.године одржан је први радни састанак представника послодавца, репрезентативног синдиката и осталих синдиката задејствованих у систему одбране.

На страни послодавца састанку су присуствовали државни секретар Алекасандар Живковић, секретар секретаријата Министарства одбране господин Зоран Лазић и помоћник министра госпођа Радмила Јагодић, представници Министарства одбране и генералштаба Војске Србије.
Од представника синдиката поред представника репрезентативног Војног синдиката Србије, састанку су присуствовали и представници осталих синдиката који делују у систему одбране, Синдикат Независност Војска Србије, АСНС Синдикат Војске Србије, Синдикат Слога ВМА и Синдикат одбране Србије.

Тема радног састанка било је разматрање амандмана на нацрт предлога Закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије, а по амандманима којие су поднели Војни синдикат Србије и Независност.

Вођена је расправа на дебатном принципу, разменом аргумената и иста је била конструктивног карактера.

У првом дану радног састанка, на коме су били размотрени редом сви појединачни чланови важећег Закона о Војсци Србије, стигло се до члана 42. И 44. Закона о Војсци Србије који регулишу статус професионалних војника.

Војни синдикат Србије категорично заступа став да се у члану 9. и члану 44. унесу измене којима и се омогућило да професионални војници имају статус запослених на неодређено време.

Расправа по овом питању наставиће се 17.10.2017.године.

Поред низа позитивних примера којима су представници Војног синдиката Србије могли сведочити, било је и негативних. Министарство одбране и даље заступа став, иако противан важећим законима, да Министарство одбране не треба да закључи колективни уговор са репрезентативним синдикатом, те да не треба закључивати ни посебни колективни уговор са Владом Републике Србије.

Војни синдикат Србије ће инсистирати да се у наредном периоду мора отпочети са преговорима о закључењу посебног колективог уговора, из разлога што не постоје законске препреке да се исто реализује.