ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 07.09.2017. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец АВГУСТ 2017.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Такође извршена је уплата солидарне помоћи у износу од 2.000 динара за чланове чија деца полазе у први разред основне школе, а који су накнадно поднели захтев. Овом приликом позивамо чланове Војног синдиката Србије који то до сада нису учинили да се јаве председницима својих матичних синдикалних група ради остваривања предметног права.