ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Јавност у Србији била је у прилици да чује да је на Васкрс ове године, тадашњи председник Владе Србије, Александар Вучић, обећао повећање плата припадницима Војске Србије. Недавно је у Панчеву, као Председник Републике поново изјавио да ће до краја године значајно повећати војничке плате.
 
Као и у много случајева до сада, поново сазнајемо да нас је први човек државе слагао и уместо да повећа плате припадника Војске Србије, он их је додатно смањио. Као одлазећи премијер, својим Закључком 05 број 110-4096/2017 од 11.05.2017. године, дао је сагласност министру одбране да измени правилник којим се уређују плате припадника Војске Србије и то тако што се од априла ове године, у плату припадника Војске Србије урачунава топли оброк и регрес.
 
То другим речима значи да се Влада Србије поново потрудила да крши законе на штету запослених у систему одбране. Овим изменама припадницима Војске Србије додатно су умањене плате за износ топлог оброка и регреса који ће им се од сада одбијати од већ мизерних плата. За сада остаје нејасно колики је тачан износ топлог оброка и регреса који ће од априла примати припадници Војске, јер овим изменама правилника тај износ није утврђен линеарно, у конкретном износу, већ је само уграђен у коефицијент на основу кога се обрачунава плата. Неспорно је да се овим изменама крше закони на штету припадника Војске јер се тако износ топлог оброка и регреса разликује према категорији запосленог. То другим речима значи, да ће лица са већим чином и положајем имати већи топли оброк и регрес од оних са нижим чиновима и положајима, што је неспорно дискриминација. Поред тога, регрес и топли оброк су неопорезиви износи, а применом новодонетих измена правилника о платама они улазе у плату и постају њен опорезиви део. Незаконитост ових измена огледа се и у несагласју са одредбама члана 82. Закона о Војсци Србије, у којим одредбама би требале да имају потпору. Наиме, овим одредбама је прописано је да се коефицијент плате професионалног војног лица утврђује у односу на положај, чин, посебне услове службе, специфичну војну службу, одговорност, сложеност посла и друге услове службе у Војсци Србије, сагласно потребама оперативне способности. Дакле, одредбе члана 82. не препознају могућност да се у коефицијент за обрачун плата угради топли оброк и регрес, а Влада и министар одбране су то супротно закону ипак учинили, наравно на штету припадника Војске Србије.
 
Влада Србије свесно кршећи законе наставља са урушавањем стандарда припадника Војске. Овакви потези сигурно ће допринети већој мотивисаности припадника Војске, али не за извршавање свакодневних задатака, већ да се онима који угрожавају егзистенцију њих и њихових породица још јаче, сложније и одлучније супроставе и одупру.
 
Војни синдикат Србије, наредних дана отпочеће озбиљне припреме на организацији масовнијих, вишедневних и радикaлнијих протеста усмерених ка очувању Војске Србије, саме државе Србије, њених интереса и интереса њених грађана.