ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Како је говорио наш великан Никола Тесла: „Не жалим што су други покрали моје идеје. Жао ми је што немају своје“.

У последње време сведоци смо да је Министарство одбране почело да поступа по иницијативама Војног синдиката Србије. Као пример навешћемо: да је почело да се ради на формирању агенције за физичко-техничко обезбеђење чиме би се решио статус одређеног броја професионалних војника; покренут је поступак да уређење касарни врше јавна предузећа специјализована за то, а ради растерећења професионалног састава; регулисано је поступање са наоружањем које припадници војске имају по основу војних дозвола, стављен је ван снаге део штетног правилника који би додатно умањио плате запослених у војсци, у току је измена Закона о војном здравству… Ово је само део иницијатива које је подносио Војни синдикат Србије, али најинтересантније је да се Војни синдикат Србије нигде не помиње. А и што би, кад неко све иницијативе и начине решавања може приписати себи.

Циљ рада синдиката није да се по сваку цену зна да је синдикат тај који је изборио одређена решења која би побољшала статус запослених. Нека слободно други приписују заслуге себи, али проблем је што се мисли да се са украденом контуром решења може квалитетно бити решен проблем, а најгоре од свега је што се у радним групама и даље не налазе представници јединог репрезентативног синдиката у систему одбране – Војног синдиката Србије – иницијатори и предлагачи готово свих решења која Министарство одбране својата у последње време.

Најновији случај је начин решавања стамбених питања давањем неперспективног земљишта у власништву Министарства одбране и кредитирање стамбене изградње на истом, као и решавања стамбеног питања доделом новчаних средстава.

Након иницијативе Војног синдиката Србије Министарство одбране спровело је анкету у којој су се припадници војске одлучили у одређеном паритету за обе опције додатних начина решавања стамбеног питања, поред постојећег стамбеног кредитирања и доделе стана у закуп. Након анализе извршене анкете Министарство одбране је наредило формирање радног тима ради сагледавања и уобличавања нових начина решавања стамбених питања. Као и у претходним ситуацијама представници Војног синдиката Србије, иако је то опет ЗАКОНСКА обавеза послодавца, нису укључени у састав радног тима.

Војни синдикат Србије ће ових дана упутити захтев Министарству одбране да представник репрезентативног синдиката буде члан радног тима, пошто се очигледно ради о питању које је везано за социјално-економски статус запослених чији је Војни синдикат Србије легитимни представник.