ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Војни синдикат Србије упутио је данас начелнику ВМА захтев за хитно одржавање заједничког састанка на коме би се разговарало о заштити права запослених у тој војноздравственој установи, а која су у надлежности начелника.
 
Запослени у ВМА, добили су последњих дана неколико аката сачињених од стране руководства те војноздравствене установе, којима се неуобичајено прописује начин одевања и њихови међусобни односи, којима им се ускраћују одређена права на рад, као и појединачна акта којима се укидају нека права радних места на којима су запослени изложени повећаним ризицима и напорима. 
 
Војни синдикат Србије до сада је више пута указивао на проблеме у војном здравству, како на страни корисника здравствене заштите, тако и на страни запослених у војноздравственим установама. Чињенично стање и даље указује на то да се проблеми нагомилавају уместо да се решавају и да је целокупно стање у редовима војног здравства све лошије и неповољније, како за оне који у њему раде тако и за оне који користе његове услуге.
 
О томе да ли је начелник ВМА уважио овај захтев, као и то да ли ће се овај састанак одржати и када, ВСС ће издати посебно саопштење.