ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 22.03.2017.године Војни синдикат Србије, као репрезентативни синдикат у систему одбране, доставио је министру одбране две иницијативе које за циљ имају напређење положаја припадника Војске Србије и усклађивање подзаконских аката са законима са којима су у колизији.

Прва иницијатива односи се на повећање вредности бода по коме се врши обрачун накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања, док се друга иницијатива односи на измену начина обрачуна накнаде трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада.

 

Садржај иницијатива можете видети овде:

Иницијатива за повећање вредности бода по коме се врши обрачун накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања

Иницијатива за измену начина обрачуна накнаде трошкова превоза задолазак на рад и одлазак са рада