ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

На данашњем састанку са министром одбране и његовим сарадницима још увек није постигнут никакав  конкретан договор у правцу унапређења положаја припадника Војске Србије . Војни синдикат Срије као једини репрезентативни синдикат запослених у Војсци Србије затражио је од Министарства одбране да, између осталог, у погледу личних примања изједначи све професионалне припаднике Војске Србије, што би подразумевало да се запосленима на одређено време и цивилним лицима на служби у Војсци Србије, такозвани војни додатак од 20% увећа на 25% колико остварују припадници Војске Србије који раде на неодређено време. Поред тога затражено је да се припадницима који су били ангажовани у ратним дејствима, а којима по том основу није обрачунат припадајући радни стаж исти уважи и призна. Министар одбране позван је да у року од 15 дана приступи преговорима за закључење колективног уговора за запослене у Војсци Србије,  као и да створи несметане услове за деловање јединог репрезентативног синдиката у систему одбране, што подразумева пре свега поштовање права запослених на активно учешће у доношењу одлука која се непосредно односе на права припадника Војске Србије из радног односа. Затражено је и активно учешће у раду Фонда за социјално осигурање припадника Војске Србије тако што би представних запослених добио место у извршним органима овог фонда на који начин би представници запослених имали непосредан увид у његов рад и активно учествовали у доношењу одлука.

Састанак је завршен без конкретних закључака, а министар одбране саопштио је да ће у наредних десет дана Војни сидникат Србије обавестити шта се од захтева који су му упућени може уважити.

Управни одбор Војног синдиката Србије, након састанка са министром одбране одржао је састанак на коме је однета одлука да се у наредним данима одрже састанци и разговори са свим председничким кандидатима. Председник Републике Србије по Уставу је и врховни командат Војске Србије, а циљ ових састанака је да се сагледа шта припадници Војске Србије у преспективи могу очекивати када је у питању њихов статус, социјални и материјални положај.