ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 06.03.2017.године Војни синдикат Србије упутио је министру одбране захтев за смену директора, управног и надзорног одбора фонда СОВО, као и захтев да се испита одговорност челних људи фонда СОВО. У образложењу захтева наведено је следеће:

1. Фонд СОВО, је пословање у 2016. години завршио са 300 милиона динара пренетих обавеза у 2017. годину (мањком), чиме су и онако недовољна,средства за лечење војних осигураника (ставка набавка лекова и материјала за ВЗ) са око 950 милиона динара сведена на неодрживих 650 милиона.

2. Што се из средстава Фонда СОВО не наменски исплаћују боловања припадника Војске Србије до 30 дана, што је смањило средства за лечење за преко 700 до 800 милиона динара. Укупна средства за сва боловања предвиђена су у износу од милијарду динара ( највећа ставка плана Фонда ).

3. Што су средства за лекове издата од стране организација ван ВЗУ већа него средства за лекове и материјал у ВЗ!

4. Што се средствима из доприноса војних осигураника финсира лечење осигураника који нису чланови Фонда, већ Фонда РФЗО без повраћаја средстава. Што доводи до озбиљног урушавања квалитета и квантитета лечења војних осигураника.

5. Што је неодговорним односом према средствима Фонда угрожен здравствени систем Војске Србије и здравствени систем Србије.

6. Што није урађена ни једна контрола надокнаде путних трошкова за лечење, и поред очигледних злоупотреба.

7. Што две године није донет или суспендован Правилник о учешћу војних осигураника у трошковима лечења, чиме ми плаћамодо пет пута већу партиципацију од цивилних осигураника за исте услуге, што нас доводи у дискриминаторски положај.

8. Што и поред силних упозорења ништа нису предузели у побољшању или бар очувању услова лечења осигураника Фонда.