ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Војни синдикат Србије је основан 27.11.2012.године у Сомбору. Регистрован је код Републичког завода за статистику под регистарским бројем  052-89. Финансијско пословање отпочело је уплатом првих чланарина у фебруару 2013.године.

 

Финансијски извештаји Синдиката састављени су у складу са Законом о рачуноводству, Законом о удружењима и чланом 11. и 12. Правилника о материјално-финансијском пословању Војног синдиката Србије. Финансијски извештаји састоје се од биланса стања, биланса успеха и статистичког анекса.

 

Војни синдикат Србије своје завршне извештаје доставља Агенцији за привредне регистре, која врши конролу и доставља обавештење о исправности извештаја.

 

Подаци наведени у табели обухватају период од 2013.-2015.године. У току је контрола извештаја за 2016.годину, након чега се исти прослеђује АПР.

 

Поред АПР, контролу и надзор над финансијским пословањем Војног синдиката Србије врши и Надзорни одбор Војног синдиката Србије.

 

Контролом пословања су обухваћени израђени Финансијски извештаји од стране лица одговорног за састављање финансијских извештаја, приходи од чланарине, донација и документација (рачуни, налози за плаћање, одлуке о солидарним помоћима, изводи из банке, као и остала ликвидна документа) којом је вршен трансфер новчаних средстава са рачуна Војног синдиката Србије.

 

Целокупним и свеобухватним прегледом Финансијских извештаја Надзорни одбор је закључио да су исти урађени без икаквих неправилности, да су све позиције поднетих биланса урађене тачно и да реално приказују пословање Војног синдиката Србије.

 

Надзорни одбор је установио да су трансфери новчаних средстава са рачуна Војног синдиката Србије вршени у складу са Статутом Војног синдиката Србије, Правилником о материјално-финансијском пословању Војног синдиката Србије и Правиликом о раду Фонда солидарности Војног синдиката Србије.