ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Војни синдикат Србије је 31.01.2017.године упутио захтев министру одбране Републике Србије у коме тражи да се прекине са дискриминацијом запослених у Војсци Србије и то професионалних војника и старешина који се налазе у радном односу на одређено време.

У захтеву се тражи усклађивање коефицијента за посебне услове рада са садашњих 20% на 25%, чиме би исти био усклађен са коефицијентом који следује запослене на неодређено време, а чиме би се отклонила дискриминација према запосленима на одређено време, пошто је евидентно да се ради обављању истог посла, те разлика у коефицијенту очигледно дискриминише запослене на одређено време.

Текст захтева можете преузети ОВДЕ.